Херсонський заклад дошкільної освіти № 40 ХМР

 
Правила прийому

Прийом дітей до ЗДО №40 здійснює директор протягом календарного  року  відповідно до списків, сформованих загальною міською реєстрацією дітей до закладів дошкільної освіти м. Херсона,  затвердженою Херсонською міською радою, за наявності вільних місць.
Зарахування дітей до ЗДО № 40 здійснюється на підставі наданих документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, реєстраційної картки дитини, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, документа для встановлення пільги на батьківську плату за харчування дитини (за потреби).
Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
За дитиною зберігається місце в ЗДО № 40  у  разі її хвороби, карантину,  санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а  також у літній оздоровчий період.
Відрахування дітей  із  ЗДО № 40  може  здійснюватися:

    за  бажання  батьків  або  осіб, що  їх  замінюють;

   на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я  дитини, що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  в   ЗДО № 40;

     у  разі несплати   без поважних  причин батьками або  особами, які  їх замінюють, плати за харчування   дитини  протягом  двох місяців.